Juridische informatie

Uitgever

De website ” www.ensysta.be ” is eigendom van VINCI Energies, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 123 063 040, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Versailles onder het nummer B 391 635 844, met maatschappelijke zetel te:

280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Hosting

VINCI Energies Systèmes d’Information
10, avenue du Stade de France – 93200 Sainte Denis – France
Tél.: +33 (0)01 58 69 40 00

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site wordt strikt beperkt tot persoonlijk gebruik.

De site van Ensysta Refrigeration in België is een werk dat beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Ensysta Refrigeration wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De site en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van Ensysta Refrigeration of van de dochterondernemingen ervan. Het merk Ensysta Refrigeration en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en Ensysta Refrigeration kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze site bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Ensysta Refrigeration kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere sites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van Ensysta Refrigeration worden gebruikt.

Het gebruik van deze site valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ensysta Refrigeration geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

Toepassing Franse wetgeving

De www.ensysta.be website wordt beheerst door de Franse wetgeving; bezoekers op de site buiten Frankrijk moeten zorgen dat het in overeenstemming is met de ter plaatse geldende wetten.

Toegangsrecht tot computerbestand

De www.ensysta.be site is aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), onder de Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 (nr. 78-17). Het CNIL-registratienummer is 1.047.876.

Vrije toegang tot  computergestuurde informatie: gebruikers die persoonlijke informatie hebben verstrekt aan deze dienst kunnen een kopie van de betreffende informatie opvragen aan de  beheerder van deze site en verzoeken om een wijziging of schrapping van alle onjuiste informatie, in overeenstemming met de Franse wet No. 78 -17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatiediensten, data bestanden en vrijheid van informatie.

Voor een dergelijk doel, stuur een brief naar:

  • VINCI Energies
    Direction de la Communication
    280, rue du 8 mai 1945
    78360 Montesson
    France

Bezoekers van deze site zijn op de hoogte gebracht en staan de tijdelijke opslag van cookies toe op hun harde schijf om de navigatie op de site te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen cookies weigeren door de configuratie van hun browser zoals beschreven op http://www.cnil.fr.